“Ik strijd om te winnen, maar lukt het niet, zal ik toch doorgaan en fier zijn omdat ik het geprobeerd heb”

’t Vosje vzw is een omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking. ’t Vosje organiseert de 1 mei viering in samenwerking met de stad Vilvoorde, éénmaal per jaar een atletiekmeeting, een zwemwedstrijd en een bowlingtoernooi. We nemen ook deel aan volgende activiteiten:

Atletiekmeetings – Zwemwedstrijden – Bowlingcompetities – Voetbalcompetities – Dansoptredens – Wielrennen (incidenteel)

Je kan je aansluiten bij de club vanaf 8 jarige leeftijd en het lidgeld bedraagt 100 euro per jaar (alles inbegrepen en combineerbaar met andere sporten).

Dankzij regelmatige trainingen, onder begeleiding van onder andere vaste coaches en studenten kinesitherapie van de VUB, behalen onze atleten bij verscheidene sportmanifestaties prachtige resultaten. Getuigen hiervan de voorraad gouden, zilveren en bronwen medailles die ze tijdens deze wedstrijden verzamelden. Dit is een bewijs van hun kunnen en doorzettingsvermogen.

Lopen op een atletiekbaan
Een persoon die een bowlingbal vastheeft met twee vingers in de bal
Een goalkeeper staat in de goal tijdens een voetbalmatch

Onze geschiedenis

In april 1988 besloten enkele ouders van jongeren met een verstandelijke beperking en een trainster om, onder bescherming van de Brusselse Atletiek Vereniging, een sportclub voor personen met een mentale handicap op te richten. Op zaterdag 23 april 1988 vond op de terreinen van de V.U.B. de eerste training plaats van onze club.

Een heel belangrijke verandering vond plaats aan het eind van 1990. Op dat ogenblik vond het bestuur de tijd gekomen om als club op eigen benen te gaan staan en werd de v.z.w. ’t Vosje opgericht. Op 6 december 1990 werd deze oprichting een feit. Er werd een bestuur gevormd, bestaande uit 9 leden, met een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en enige bestuursleden.

Het bleek een goed idee te zijn geweest, want vanaf dat ogenblik kende de club een snelle groei. Van 6 sporters was dit aantal in juni 1991 al tot 10 gestegen!

In 1992 zijn wij verhuisd van de V.U.B. naar Vilvoorde, waar wij elke zaterdagmorgen enthousiast trainen binnen diverse sporten.

Inmiddels hebben wij ook enkele ereleden en sponsors. Door het enthousiasme van de leden, coaches en ouders, bleven de successen niet uit! Sinds 1989 doen we jaarlijks mee aan de nationale olympische spelen voor personen met een verstandelijke beperking, de Special Olympics, waar onze atleten al meerdere keren mooie resultaten behaalden.

Sinds 1991 hebben enkele atleten van onze club met de Belgische delegatie mogen deelnemen aan de Special Olympics International.

Wij nemen ook regelmatig deel aan activiteiten, die door andere clubs met dezelfde doelstelling worden georganiseerd, zoals: bowlingcompetities en -toernooien en atletiek-, zwem- en voetbalwedstrijden.

Sinds 12 november 2011 zijn wij gestart met het geven van danslessen. Deze worden gegeven door ervaren docenten.

Momenteel bestaat uit onze club uit 86 atleten, komende uit de wijde omgeving van Vilvoorde.