Bij een donatie van minimaal €40, ontvang je een fiscaal attest. Het bedrag mag via overschrijving worden overgemaakt op de rekening met IBAN: BE46 7441 9607 0436 ten name van 't Vosje vzw met vermelding "gift".