Dans

Locatie:

Stedelijke basisschool lager onderwijs Oase, De Bavaylei 130, Vilvoorde

Prijs:
100 euro per sportjaar,

combineerbaar met andere sporten

Tijd:

Elke zaterdag

Beginners van 9u00 tot 10u00

Gevorderden van 10u15 tot 11u15